تور سوئیس - امارات

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 22 تیر
از 1890 + 49990000 تومان
جمعه 22 تیر-جمعه 29 تیرامارات
جمعه 26 مرداد -جمعه 02 شهریورامارات

دور سوئیس-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 08 تیر 1403
از 2390 + 49990000 تومان
جمعه 08 تیر-یکشنبه 17 تیرامارات
جمعه 12 مرداد-یکشنبه 21 مردادامارات
جمعه 09 شهریور-یکشنبه 18 شهریورامارات

سوئیس-فرانسه

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 23 مرداد 1403
از 2890 + 49990000 تومان
سه شنبه 23 مرداد-چهار شنبه 31 مردادامارات
سه شنبه 06 شهریور-چهار شنبه 14 شهریورامارات
سه شنبه 20 شهریور-چهار شنبه 28 شهریورامارات

سوئیس-فرانسه-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
شنبه 16 تیر 1403
از 2890 + 49990000 تومان
شنبه 16 تیر-سه شنبه 26 تیرامارات

دور اروپا

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 02 مرداد 1403
از 4990 + 59990000 تومان
سه شنبه 02 مرداد-شنبه 27 مردادامارات

سوئیس-ایتالیا-فرانسه-اسپانیا-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
یکشنبه 07 مرداد 1403
از 4390 + 49990000 تومان
یکشنبه 07 مرداد-چهار شنبه 24 مردادامارات
یکشنبه 04 شهریور-چهار شنبه 21 شهریورامارات

تور کشتی کروز

هتل پنج ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 19 تیر 1403
از 3690 + 49990000 تومان
سه شنبه 19 تیر-جمعه 29 تیرامارات

تور سوئیس-ایتالیا-اسپانیا-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
یکشنبه 31 تیر 1403
از 3990 + 49990000 تومان
یکشنبه 31 تیر-چهار شنبه 17 مردادامارات
سه شنبه 06 شهریور-جمعه 23 شهریورامارات

تور سوئیس - ایتالیا

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 02 شهریور 1403
از 2990 + 49990000 تومان
جمعه 02 شهریور-سه شنبه 13 شهریورامارات

سوئیس-اسپانیا

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
چهار شنبه 13 تیر 1403
از 2390 + 49990000 تومان
چهار شنبه 13 تیر-پنجشنبه 21 تیرامارات
چهار شنبه 24 مرداد-پنجشنبه 01 شهریورامارات
چهار شنبه 14 شهریور-پنجشنبه 22 شهریورامارات

اسپانیا-فرانسه-ایتالیا-سوئیس-امارات

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
یکشنبه 24 تیر 1403
از 4090 + 49990000 تومان
یکشنبه 24 تیر-چهار شنبه 10 مردادامارات

گرند تور سوئیس

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 08 تیر 1403
از 2990 + 49990000 تومان
جمعه 08 تیر-یکشنبه 17 تیرامارات ترکیش
جمعه 12 مرداد-شنبه 20 مردادامارات ترکیش
جمعه 09 شهریور-یکشنبه 18 شهریورامارات ترکیش

سوئیس-هلند

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
چهار شنبه 20 تیر 1403
از 2590 + 49990000 تومان
چهار شنبه 20 تیر-پنجشنبه 28 تیرامارات
چهار شنبه 17 مرداد-پنجشنبه 25 مردادامارات
چهار شنبه 07 شهریور-پنجشنبه 15 شهریورامارات

سوئیس-آلمان

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
دوشنبه 01 مرداد 1403
از 2390 + 49990000 تومان
دوشنبه 01 مرداد-سه شنبه 09 مردادامارات
پنجشنبه 01 شهریور-جمعه 09 شهریورامارات

تور سوئیس - لیختن اشتاین- آلمان - اتریش - مجارستان-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
چهار شنبه 03 مرداد 1403
از 3790 + 49990000 تومان
چهار شنبه 03 مرداد-جمعه 19 مردادامارات
چهار شنبه 14 شهریور-جمعه 30 شهریورامارات

سوئیس-آلمان-اسلوونی-کرواسی

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
دوشنبه 29 مرداد 1403
از 3290 + 49990000 تومان
دوشنبه 29 مرداد-یکشنبه 11 شهریورترکیش

سوئیس-یونان

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 09 شهریور 1403
از 2490 + 49990000 تومان
جمعه 09 شهریور-شنبه 17 شهریورامارات

سوئیس-فرانسه-اسپانیا-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 01 تیر 1403
از 3490 + 49990000 تومان
جمعه 01 تیر-چهار شنبه 13 تیرامارات